قالب های نسخه 4

قالب های نسخه 4

قالب های نسخه 4

قالب های نسخه 4

قالب های نسخه 4

نسخه 4 با آخرین ویرایش آن یعنی 4.0.1.1 جدیدترین نسخه موجود اپن کارت می باشد که با نسخه 3 اپن کارت خیلی متفاوت تر می باشد، خصوصا که در این نسخه از بوت استرپ نسخه 5 استفاده شده است، سعی می شود در اولین فرصت قالب هایی نیز برای این بخش در فروشگاه عرضه شود.هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.