ماژول آپشن انتخابی زیبا اپن کارت

ماژول آپشن انتخابی زیبا اپن کارت

ماژول آپشن انتخابی زیبا اپن کارت

ماژول آپشن انتخابی زیبا اپن کارت

300,000Toman Ex Tax: 300,000Toman
  • Viewad Number : 56
  • Product Code: 1.5-2.0-2.1-2.2-2.3-3.0
  • Availability: Available For No-Online Sale!

  • This Product Have Not Auto Download, You Can Submit A ticket And Buy It.
For Buy This Product, Contact From Telegram Or Our Support Center.

Description

Description

در این ماژول تغییراتی به صفحه محصول اپن کارت اعمال می شود که آپشن های رادیویی و چک باکس ظاهر متفاوتی خواهند داشت.

در برخی از قالب های تجاری خاص، چنین حالتی دیده می شد، ما سعی کردیم این حالت را به صورت جداگانه آماده کنیم که روی همه قالب ها قابل استفاده باشد.

تغییرات کلی به صورت ویکیمد برای نسخه1.5 و 2 و برای نسخه 3 به صورت او-سی-مد اعمال می شود.



Customer Support Center

Help To Install

Reviews (0)

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good