افزونه چند فروشندگی اپن کارت نسخه 3

افزونه چند فروشندگی اپن کارت نسخه 3

افزونه چند فروشندگی اپن کارت نسخه 3

افزونه چند فروشندگی اپن کارت نسخه 3

2,100,000Toman Ex Tax: 2,100,000Toman
  • Viewad Number : 83
  • Product Code: 3.0
  • Availability: Available For No-Online Sale!

  • This Product Have Not Auto Download, You Can Submit A ticket And Buy It.
For Buy This Product, Contact From Telegram Or Our Support Center.

Description

Description

همواره برای اپن کارت نیاز به ماژول چند فروشندگی بوده، ما هم در این رابه سعی کرده ایم موارد متعددی آماده کنیم.

این ماژول که به تازگی برای اپن کارت آماده شده است امکانات خوبی دارد.

لیست امکانات:

  • جدا بودن پنل فروشنده از پنل کاربری فروشگاه
  • امکان تعیین کمیسیون برای پنل فروشنده
  • امکان تعیین پنل های مختلف برای فروشنده با دریافت هزینه برای ارتقا
  • امکان ارتقا پنل فروشنده و پرداخت هزینه آن با اتصال به زرین پال
  • و ...


به زودی تکمیل می شود...


برای مشاهده امکانات ماژول از دمو موجود در بخش فروشنده و مدیریت دیدن نمایید.


Persian Demo


Customer Support Center

Help To Install

Reviews (0)

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good